YONEX VCORE THE ART OF SPIN

ספין עוצמתי – סדרת מחבטי VCORE

מחבט הספין העוצמתי – הטוב בהיסטוריה של יונקס.

בעזרת שילוב של טכנולוגיה פורצת דרך וסימן ההיכר של יונקס – הראש האיזומטרי, מחבט ה-VCORE מהונדס לספין עוצמתי יותר.
טכנולוגיית Aero-Fin חדשה מעל צוואר המחבט, יוצרת מסגרת דקה יותר ומהירה יותר ליצירת ball-pocketing משופר.
חורי הגרומט הישרים, החדשים, מאפשרים תנועת גיד חופשית יותר המגדילה את הסוויט ספוט בחלקו האופקי,
בעוד תעלות האוויר מקטינות את התנגדות האוויר, וכך מאפשרות יכולת תמרון מהיר וקל.

דגמים במלאי: